Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_28_11 - Mury

Szpiedzy Bajtocji donieśli królowi Bajtazarowi, że Bitocja ma wkrótce zamiar przeprowadzić inwazję na jego kraj. Bajtocja składa się z M miast oraz z W wsi. Król Bajtazar postanowił więc zlecić budowę murów dla zabezpieczenia wsi jego kraju.

Bajtazar chciałby, żeby sieć murów spełniała kilka warunków.

  • Każdy mur ma być okręgiem, którego środkiem jest jedno z miast.
  • Każda wieś musi znajdować się w obszarze otoczonym przez pewien mur, lub przez tą wieś musi przechodzić mur.
  • Miasta nie muszą być otoczone murem.
  • Suma kwadratów długości każdego muru ma być jak najmniejsza.
  • Mury mogą dowolnie przecinać się oraz wiele murów może być wybudowanych wokół jednego miasta.

Pomóż Bajtazarowi i wyznacz sumę kwadratów długości każdego muru dla sieci murów spełniającej powyższe warunki.

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajduje się liczba zestawów danych T (1 ≤ T ≤ 1000).

W pierwszej linii każdego zestawu danych znajdują się dwie liczby całkowite M i W (1 ≤ M ≤ 100, 1 ≤ W ≤ 10) oznaczające kolejno liczbę miast oraz liczbę wsi w Bajtocji.

Każda z kolejnych M linii zawiera po dwie liczby całkowite ai i bi (|xi|, |yi| ≤ 106) będące współrzędnymi i-tego miasta.

Każda z kolejnych W linii zawiera po dwie liczby całkowite ci i di (|xi|, |yi| ≤ 106) będące współrzędnymi i-tej wsi.

Wyjście

Dla każdego zestawu danych należy w oddzielnej linii wypisać jedną liczbę postaci "X PI^2" będącą wynikiem dla danego zestawu danych.

Przykład

Wejście:
2
3 2
0 0
3 0
100 100
-2 0
5 0
1 1
0 0
5 5

Wyjście:
32 PI^2
200 PI^2


Dodane przez:Bartek
Data dodania:2016-06-16
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU JS-MONKEY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.