Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_28_09 - Prostokąty-palindromy

Prostokątem-palindromem jest prostokąt wypełniony literami spełniający jedną własność: wszystkie kolumny oraz wszystkie wiersze tego prostokąta są palindromami.

Masz dany kwadrat N x N wypełniony literami. Znajdź w nim wszystkie prostokąty-palindromy o nieparzystej szerokości i nieparzystej wysokości oraz wypisz ich liczbę.

Wejście

Pierwsza linia wejścia zawiera liczbę zestawów danych T (1 ≤ T ≤ 1000).

Pierwsza linia każdego zestawu danych zawiera jedną liczbę N (1 ≤ N ≤ 500).

Każda z następnych N linii zawiera N małych liter z alfabetu łacińskiego.

Ponadto każdy plik testowy spełnia jeden z trzech warunków:

  • T 1000 && N ≤ 50
  • T 100 && N ≤ 200
  • T ≤ 10 && N ≤ 500

Wyjście

Dla każdego zestawu danych należy wypisać liczbę prostokątów-palindromów o nieparzystej szerokości i nieparzystej wysokości znajdujących się w danym kwadracie.

Przykład

Wejście:
2
3
abc
aaa
abc
10
aaaaaaaaaa
aaaaaaaaaa
aaaaaaaaaa
aaaaaaaaaa
aaaaaaaaaa
aaaaaaaaaa
aaaaaaaaaa
aaaaaaaaaa
aaaaaaaaaa
aaaaaaaaaa

Wyjście:
13
900

Dodane przez:Bartek
Data dodania:2016-06-16
Limit czasu wykonania programu:4s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU JS-MONKEY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.