Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_28_02 - Kolejki

Jaś musi wstąpić do 3 kiosków. Każdy z tych kiosków ma kolejkę. W kolejce do pierwszego kiosku jest A osób, do drugiego B osób i do trzeciego C osób. Ponadto w pierwszym kiosku jedna osoba jest obsługiwana w a minut, w drugim kiosku w b minut, a w trzecim kiosku w c minut. Jaś zastanawia się w jakiej kolejności powinien kupować w kioskach, żeby zajęło mu to najmniej czasu. Czy jesteś w stanie mu pomóc ?

Wejście

Liczba zestawów danych T (1 ≤ T ≤ 104).

Każdy zestaw danych składa się z dwóch linii.

W pierwszej linii znajdują się liczby całkowite A, B i C (1 ≤ A, B, C ≤ 109).

W drugiej linii znajdują się liczby całkowite a, b i c (1 ≤ a, b, c, ≤ 109).

Wyjście

Dla każdego zestawu danych wypisz wynik: najmniejszą ilość minut jakie spędzi Jaś kupując i czekając w kioskach.

Przykład

Wejście:
3
3 3 3
4 4 4
1 3 2
2 3 1
1 1 1000000000
1 1 1000000000
Wyjście:
24
12
1000000001000000000

Wyjaśnienie do przykładu 1: Najpierw Jaś staje w kolejce do kiosku 1. Czeka 12 minut aż wszystkie osoby w kolejce zostaną obsłużone, potem jest obsługiwany przez kolejne 4 minuty. Następnie przechodzi do kiosku 2, do którego nie ma już żadnej kolejki. Jest obsługiwany w 4 minuty. I w końcu w ostatnim kiosku 3 też jest obsługiwany w 4 minuty. Razem 24 minuty.


Dodane przez:Bartek
Data dodania:2016-06-16
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.