Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_28_01 - Piramidka

Masz dane słowo S o nieparzystej długości N. Na podstawie tego słowa wypisz piramidę taką jak w przykładzie.

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajduje się nieparzysta liczba całkowita N (1 ≤ N ≤ 29).

W drugiej linii wejścia znajduje się napis S. Napis ten składa się tylko i wyłącznie z małych liter alfabetu łacińskiego.

Wyjście

Wypisz piramidę na podstawie słowa S w taki sposób jak w przykładzie.

Przykład

Wejście:
9
piramidka
Wyjście:
....m....
...ami...
..ramid..
.iramidk.
piramidka

Dodane przez:Bartek
Data dodania:2016-06-16
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU JS-MONKEY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.