Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_27_02 - Enigma w wersji light po raz czwarty

Jaś dowiedział się niedawno, że aby przekazywać tajne komunikaty można wykorzystać steganografię. O ile w kryptografii wiadomo, że przekazuje się komunikat (tyle, że jest on zabezpieczony tak, aby mógł zostać odczytany tylko przez adresata), o tyle w steganografii chodzi o takie przekazanie informacji, aby niepowołane osoby nawet o tym nie wiedziały. Dziadek Jasia zaproponował więc wnukowi kolejną zabawę, tym razem w steganoanalityka. Dziadek ukryje jakieś ważne komunikaty w innych (mniej ważnych) wiadomościach tekstowych, a zadaniem Jasia będzie te ważne komunikaty odczytać. 

Twoim zadaniem jest napisać dla Jasia program, który będzie automatycznie odczytywał komunikaty ukryte przez dziadka.

 

Wejście

Nieokreślona liczba linii z wiadomościami przygotowanymi przez dziadka Jasia.
Wiadomości złożone są jedynie z wielkich liter angielskiego alfabetu, kropek oraz spacji.
Wiadomość w jednej linii ma co najmniej 1 znak nie więcej niż 100 znaków.

Wyjście

Taka sama liczba linii jak na wejściu. W każdej z nich komunikat ukryty metodą steganografii w wiadomości z danej linii.

Przykład

Wejście:
ANDRZEJ LOKALIZUJE ANTRACYT. MAREK ASYSTUJE. KRZYSZTOF OPRACOWUJE TECHNICZNE ANALIZY.
BIG OLD LION EATS KETCHUP. IMPOSSIBLE. LITTLE OLAF LOST EIGHT KEYS.
EWA NOWAK I GRZEGORZ MICHALSKI AWANSOWALI.

UWAGA: Zadanie ma formę łamigłówki, dlatego celowo nie podano w treści dokładnej zależności pomiędzy danymi wejściowymi i wyjściowymi. Z tego samego powodu nie ma wyjścia dla przykładu.


Dodane przez:Witold Długosz
Data dodania:2016-04-25
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU JS-MONKEY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.