Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_27_01 - W poszukiwaniu palindromów

Masz dane trzy ciągi liter. Czy można tak wybrać fragment z każdego z tych ciągów (co najmniej jednoliterowy), żeby przez odpowiednią konkatenację tych trzech fragmentów otrzymać palindrom?

Wejście

W pierwszej linii liczba testów t (1 ≤ t ≤ 1000).
Dla każdego testu, w trzech liniach niepuste ciągi małych liter angielskiego alfabetu. Długość żadnego ciągu nie przekracza 1000 znaków.

Wyjście

Dla każdego testu, w osobnej linii odpowiedź na zadane pytanie: 'TAK' lub 'NIE'. 

Przykład

Wejście:
2
aab
bcebab
feecee
dom
pies
kura 
Wyjście:
TAK
NIE

Pomoc do przykładu: 
W pierwszym teście możemy z pierwszego ciągu wziąć np. 'ab', z drugiego 'ceba', a z trzeciego 'ec'. Łącząc je w odpowiedniej kolejności otrzymamy 'abecceba'.


Dodane przez:Witold Długosz
Data dodania:2016-04-25
Limit czasu wykonania programu:1s-2s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU JS-MONKEY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.