Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_26_12 - Permutacja

Permutacja

W tym zadaniu nie musisz nic wczytywać, wystarczy, że wypiszesz leksykograficznie najmniejszą permutację liczb naturalnych od 1 do 220 włącznie taką, że suma każdych dwóch sąsiednich liczb jest liczbą pierwszą oraz suma pierwszego i ostatniego wyrazu także jest liczbą pierwszą.

Przydatne może być rozwiązanie uprzednio zadania: KOD


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2015-12-01
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU JS-MONKEY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.