Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_26_10 - KOD

KOD

W Bajtogrodzie nastały niespokojne czasy. Zwolennicy jaki i przeciwnicy rządu wyszli na ulice i demonstrują, jedni za, drudzy przeciw. Lud Bajtogrodu został podzielony, jedni zwrócili się przeciw drugim, a sporu nie widać końca. W obozie przeciwników powstał odpowiedzialny za demonstracje KOD, którego podobno nie da się złamać. Wszelkie plany związane z kolejnymi demonstracjami są ściśle tajne i dostępne po okazaniu kodu. Służby specjalne pozyskały informacje na temat klucza, według którego generowany jest kod, wystarczy więc napisać program. Kluczem do tajnych informacji KOD-u jest leksykograficznie najmniejsza permutacja liczb naturalnych z przedziału [a, b] taka, że suma każdych dwóch sąsiednich liczb jest liczbą pierwszą oraz suma pierwszego i ostatniego wyrazu także jest liczbą pierwszą. Nic trudnego!

Wejście
W pierwszym wierszu wejścia znajduje się liczba całkowita d (1 ≤ d ≤ 100) oznaczająca liczbę przypadków testowych. Dla każdego przypadku, w osobnym wierszu, podane są dwie liczby całkowite a, b (1 ≤ a < b ≤ 100) oznaczające końce przedziału domkniętego [a, b].

Wyjście
Dla każdego przypadku, należy wypisać leksykograficznie najmniejszą permutację liczb naturalnych z przedziału [a, b] taką, że suma każdych dwóch sąsiednich liczb jest liczbą pierwszą oraz suma pierwszego i ostatniego wyrazu także jest liczbą pierwszą, albo słowo BRAK, gdy nie istnieje taka permutacja.


Przykład

Wejście
3
1 6
6 11
7 10

Wyjście
1 4 3 2 5 6
6 7 10 9 8 11
BRAK


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2015-12-01
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU JS-MONKEY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.