Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_26_09 - Schody do nieba, autostrada do piekła

To czy trafisz do nieba, czy do piekła, zależy od twoich dobrych uczynków, które stworzą ci odpowiednie schody. Każdy dobry uczynek, to kolejny stopień takich schodów. Natomiast złe uczynki tworzą schody do piekła. Każdy kolejny zły uczynek przybliża cię do wiecznego potępienia. Na twoje szczęście (lub nie) musisz wymazać z pamięci jeden uczynek. Dopiero po tym fakcie będzie zdecydowane, gdzie trafisz: do nieba, jeśli maksymalna liczba dobrych uczynków z rzędu będzie nie mniejsza niż maksymalna liczba złych uczynków.

Schody do nieba, to spójny podciąg reprezentujący wysokości stopni schodów. Taki ciąg musi być niemalejący i musi składać się z co najmniej dwóch różnych liczb. Liczba schodów, to liczba różnych liczb w tym podciągu.

Schody do piekła, to spójny podciąg reprezentujący wysokość  stopni schodów. Taki podciąg musi być nierosnący i składać się z co najmniej dwóch różnych liczb. Liczba schodów, to liczba różnych liczb w podciągu.

W danym ciągu znajdują się schody do nieba, jeśli maksymalna długość schodów do nieba jest nie mniejsza niż długość schodów do piekła (po usunięciu jednego wyrazu w ciągu).

Napisz program, który określi, czy zasłużyłeś na niebo, czy piekło, jeśli wiesz, że musisz z ciągu usunąć jedną liczbę i zależy ci, aby trafić do nieba.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba n określająca liczbę zestawów danych (n < 1001).

Każdy zestaw składa się z dwóch wierszy. W pierwszym wierszu jedna liczba t określająca długość ciągu (t < 10001), następnie w drugim wierszu t liczb naturalnych dodatnich, gdzie żadna jest nie większa niż milion. Gwarantuje się, że każdy ciąg zawiera co najmniej trzy różne liczby.

Wyjście

Dla każdego zestawu danych napis niebo, jeśli trafisz do nieba, w przeciwnym razie pieklo.

Przykład

Wejście:
2
12
1 2 3 2 3 5 7 6 5 3 4 6
10
9 8 7 6 5 4 3 2 3 2

Wyjście:
niebo
pieklo

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2015-12-01
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU JS-MONKEY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.