Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_26_04 - Nie do pary

Dany jest ciąg liczb całkowitych, w którym wszystkie liczby poza jedną można dobrać w pary. Znajdź liczbę, która nie ma pary.

Wejście
W pierwszym wierszu wejścia znajduje się liczba całkowita d (1 ≤ d ≤ 100) oznaczająca liczbę przypadków testowych. Każdy przypadek testowy składa się z dwóch wierszy. W pierwszym znajduje się nieparzysta liczba (1 ≤ n < 106) oznaczająca liczbę wyrazów ciągu. W wierszu drugim znajduje się n liczb całkowitych ai (-109 ≤ ai ≤ 109) będących wyrazami ciągu.

Wyjście
Dla każdego przypadku testowego należy wypisać liczbę, która nie ma pary.

Przykład

Wejście

2
3
1 2 1
5
3 3 3 3 3

Wyjście
2
3


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2015-12-01
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU JS-MONKEY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.