Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_26_02 - Powierzchnia prostokąta

Powierzchnia prostokąta

Dla danej wartości n wyznacz, o ile istnieje, maksymalną wartość powierzchni prostokąta o całkowitych bokach, którego obwód równy jest n.

Wejście
W pierwszym wierszu wejścia znajduje się liczba całkowita d (1 ≤ d ≤ 104) oznaczająca liczbę przypadków testowych. Każdy przypadek testowy, to jedna liczba całkowita n (1 ≤ n ≤ 109) oznaczająca wartość obwodu prostokąta.

Wyjście
Dla każdego przypadku należy wypisać maksymalną wartość powierzchni dla prostokąta o całkowitych bokach, którego obwód równy jest n, albo słowo BRAK, jeśli nie istnieje taki prostokąt.


Przykład

Wejście
3
8
9
10

Wyjście
4
BRAK
6


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2015-12-01
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU JS-MONKEY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.