Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_25_03 - 6, 8 i 343

Jasia zainteresowały ostatnio obliczenia w siódemkowym systemie liczbowym. W szczególności ciekawi go, jakie są w tym systemie cechy podzielności dla różnych liczb. Jasiowi przydałby się teraz program, dzięki któremu szybko sprawdzi, czy dana liczba zapisana w systemie o podstawie 7, jest podzielna przez 6, 8 i 343.

Wejście

W pierwszej linii liczba przypadków testowych t (≤ 100).
W każdej z kolejnych t linii n-cyfrowa nieujemna liczba całkowita zapisana w siódemkowym systemie liczbym (n100000).

Wyjście

Dla każdego przypadku testowego, w osobnej linii, trzy słowa "TAK" lub "NIE", oznaczające, czy dana liczba jest podzielna kolejno przez 6, 8 i 343.

Przykład

Wejście:
3
1234
121 14520000000
Wyjście:
NIE NIE NIE
NIE TAK NIE TAK TAK TAK

Dodane przez:Witold Długosz
Data dodania:2015-11-05
Limit czasu wykonania programu:0.100s-0.5s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU JS-MONKEY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.