Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_25_01 - Ruletka

Bond podszedł do stołu z ruletką. Nie jest to jednak typowa wersja tej gry hazardowej. Pola na kole rulety ponumerowane są kolejnymi liczbami naturalnymi od 1 do n. Koło raz wprawione w ruch kręci się dopóki nie zostanie zatrzymane przez krupiera. Krupier wrzuca do koła kulę, która odbija się od kolejnych pól. Po trafieniu w pole o numerze i kula przeskakuje o si pozycji zgodnie z kierunkiem w jakim rosną numery pól. James zna wartość si dla każdego z pól i wie, że pierwszym polem od którego odbije się kula jest to o numerze p. Nasz bohater zastanawia się teraz czy kula kiedykolwiek odbije się od pola o numerze k, a jeżeli tak to które odbicie to będzie?

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajdują się trzy liczby naturalne n ∈ [1;105], p ∈ [1;n] i k ∈ [1;n] oznaczające odpowiednio liczbę pól na kole rulety, numer pola pierwszego odbicia oraz numer pola, które interesuje Bonda. W drugiej linii znajduje się n liczb. Liczba na pozycji i-tej określa wartość si dla pola o numerze i.

Wyjście

Na wyjściu należy wypisać jedną liczbę naturalną oznaczającą numer pierwszego odbicia się kuli od pola o numerze k albo wyraz NIGDY jeżeli takie odbicie nie nastąpi.

Przykład #1

Wejście

5 1 4
1 3 1 2 4

Wyjście

4

Wyjaśnienie

Kula odbije się kolejno od pól o numerach: 1, 2, 5, 4, ...
Jak widać pierwszy raz na pole o numerze 4 trafi przy 4 odbiciu.

Przykład #2

Wejście

5 2 4
3 3 1 4 2

Wyjście

NIGDY

Dodane przez:Maciej Boniecki
Data dodania:2015-11-05
Limit czasu wykonania programu:0.5s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU JS-MONKEY
Pochodzenie:ALGOLIGA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.