Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_24_11 - Robot

Na nieskończonej planszy na polu (0,0) stoi robot. Robot ten może poruszać się w czterech kierunkach świata. Na północ, wschód, na południe i na zachód. Jeśli robot wykonał N ruchów i najdalej położony punkt na zachód na którym się znajdował to x1, najdalej położony punkt na wschód na którym się znajdował do x2, najdalej położony punkt na południe na którym się znajdował to y1 i najdalej położony punkt na północ na którym się znajdował to y2 to robot otrzymuje x2-x1+y2-y1 punktów (x1 ≤ x2, y1 ≤ y2).

Robot jednak nie ma zbyt mądrego oprogramowania. W każdym momencie ma dokładnie G szansy na pójście na północ, P szansy na pójście na wschód, D szansy na pójście na południe i L szansy na pójście na zachód. Twoim zadaniem jest obliczenie jaka jest oczekiwana ilość punktów zdobytych przez robota po wykonaniu N ruchów dla danych liczb G, PD i L.

Wejście

Pierwsza linia wejścia zawiera jedną liczbę N (1 ≤ N ≤ 50).

Druga linia wejścia zawiera 4 liczby rzeczywiste G, P, D, L (0 ≤ G, D, P, L ≤ 1, G + D + P + L = 1) mające maksymalnie 6 liczb po przecinku.

Wyjście

Wypisz jedną liczbę z precyzją do 6 miejsc po przecinku będącą oczekiwaną ilością punktów zdobytych przez robota.

Przykład 1

Wejście:
2
0.100000 0.200000 0.300000 0.400000

Wyjście:
1.780000

Przykład 2

Wejście:
3
0.25 0.25 0.25 0.25

Wyjście:
2.375000

Dodane przez:Bartek
Data dodania:2015-08-26
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU JS-MONKEY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.