Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_24_10 - Zakupy

Jeśli chcesz kupić n przedmiotów, ale każdy w innym sklepie, to ile najmniej pieniędzy potrzebujesz, aby zdobyć wszystkie przedmioty?

Wejście

W pierwszym wierszu t – liczba zestawów danych (t ≤ 25000). Każdy zestaw składa się na początku z jednej liczby naturalnej n (1 ≤ n ≤ 100) oznaczającej liczbę przedmiotów i sklepów. W kolejnych n wierszach, n liczb całkowitych (nieujemnych, nie większych niż 106) oznaczających ceny poszczególnych przedmiotów w poszczególnych sklepach, np. druga liczba w czwartym wierszu oznacza ile kosztuje czwarty przedmiot w drugim sklepie. Pliki wejściowe nie przekraczają 6 MB.

Wyjście

Dla każdego zestawu danych należy wypisać najmniejszą kwotę, za którą kupimy wszystkie n przedmiotów uwzględniając założenie, że można kupić co najwyżej jedną rzecz w jednym sklepie.

Przykład

Wejście:

2
3
1 9 9
9 1 9
9 9 1
4
5 8 2 6
1 4 1 4
3 3 6 6
7 5 4 4

Wyjście:

3
10

Dodane przez:Arkadiusz Nowaczyński
Data dodania:2015-08-26
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU JS-MONKEY
Pochodzenie:ALGOLIGA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.