Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_24_03 - Trójkąty

Na płaszczyźnie leży n kulek. Jeśli wziąłbyś pewną trójkę kulek to stworzą one trójkąt. Twoim zadaniem jest obliczenie łącznego pola wszystkich możliwych trójkątów przy czym jeśli trójkąty się na siebie nakładają to pole na którym się nakładają ma zostać policzone tylko jeden raz.

Wejście

Liczba n (3 ≤ n ≤ 106), liczba kulek.

W każdej z następnych n linii znajdują się dwie liczby, xi i yi (0 ≤ xi, yi ≤ 106) oznaczające współrzędne i'tej kulki. Żadne dwie kulki nie leżą na tych samych współrzędnych.

Wyjście

Wypisz jedną liczbę będącą obliczonym polem z precyzją do 6 miejsc po przecinku.

Przykład

Wejście:
4
0 0
0 1
1 1
1 0
Wyjście:
1.000000

Dodane przez:Bartek
Data dodania:2015-08-26
Limit czasu wykonania programu:2s-12s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU JS-MONKEY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.