Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_24_01 - Symetria

Za binarną liczbę symetryczną uznamy taką liczbę, której zapis w systemie dwójkowym jest palindromem. Wyznacz n-tą m-bitową binarną liczbę symetryczną. Wynik należy przedstawić w postaci dziesiętnej.

Wejście

W pierwszym wierszu liczba zapytań t (t<106). W kolejnych t wierszach dwie liczby naturalne 1 ≤ m ≤ 64 oraz n ≥ 1.

Wyjście

Dla każdej pary m n należy wypisać w postaci dziesiętnej n-tą m-bitową liczbę symetryczną w zapisie binarnym. Gwarantuje się, że taka liczba zawsze istnieje.

Przykład

Wejście:

3
1 2
2 1
3 2

Wyjście:

1
0
2

Dodane przez:Arkadiusz Nowaczyński
Data dodania:2015-08-26
Limit czasu wykonania programu:1s-5s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU JS-MONKEY
Pochodzenie:ALGOLIGA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.