Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_22_07 - Rekrutacja

Rafał poszukuje programistów dla jednego z banków. Każdy z kandydatów, który się do niego zgłosił musiał rozwiązać przygotowane przez niego zadanie. Rozwiązania programistów były oceniane pod kątem czasu wykonania, maksymalnego zużycia pamięci oraz jakości kodu. Teraz nasz bohater ma przed sobą raport zawierający wyniki dla każdego z n rozwiązań. Wynik rozwiązania to trzy liczby całkowite c, p oraz j oznaczające odpowiednio czas wykonania programu, maksymalne zużycie pamięci oraz ocenę jakości kodu. Rafał postanowił odrzucić część rozwiązań. Zadecydował on, że jeżeli dla pary rozwiązań i oraz j spełnione są poniższe warunki:

  • cicj
  • pipj
  • jijj

to rozwiązanie j zostaje usunięte z raportu.

Odpowiedz na pytanie, ile rozwiązań pozostanie w raporcie?

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajduje się jedna liczba całkowita n ∈ [1;105] określająca liczbę rozwiązań. W kolejnych n liniach znajdują się wyniki rozwiązań. Każdy z nich składa się z trzech liczb całkowitych c ∈ [1;108], p ∈ [1;108] oraz j ∈ [1;108] opisanych w treści zadania.

Wyjście

Na wyjściu należy wypisać liczbę rozwiązań, jakie pozostaną w raporcie.

Przykład

Wejście

5
100 10 20
50 20 100
2000 10 10
2000 10 110
2000 20 100

Wyjście

3

Dodane przez:Maciej Boniecki
Data dodania:2015-04-25
Limit czasu wykonania programu:0.300s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU JS-MONKEY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.