Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_22_02 - Zabawa Jasia i Małgosi

Jaś i Małgosia wykorzystują przerwy w szkole do tworzenia gier matematycznych, w które następnie bawią się do znudzenia.

Ich najnowsza gra polega na tym, że losują dwie liczby - x oraz y i każdy z nich może z liczby x wybrać co najwyżej y cyfr. Wygrywa osoba, której wynikowa liczba będzie większa. Np. dla x=834590 i y=3 Jaś wybrał 834, a Małgosia 859. W takim przypadku wygrywa Małgosia. Jasiu oglądnął ostatnio "Trudne sprawy" u kolegi, co wpłynęło negatywnie na liczbę neuronów w jego mózgu a tym samym niezadowalający procent wygranych z Małgosią. Duma Jasia ucierpiała i chciałby on poćwiczyć w zaciszu domowym by odegrać się na Małgosi. Najlepiej by było, gdyby miał najlepszy możliwy wynik dla danych par x, y. Pomóż Jasiowi odzyskać honor i napisz program, który zwróci największą liczbę powstałą po wybraniu y cyfr z liczby x.

Wejście

W pierwszej linii znajduje się liczba testów t ∈ [1;1000]. Każdy test składa się z jednej linii zawierającej dwie liczby całkowite x ∈ [0;10106] i y ∈ [1;106]. Liczba x zawiera co najmniej y cyfr.

Wyjście

Dla każdego testu należy wypisać maksymalną liczbę powstałą z wybrania y cyfr z liczby x (bez zmieniania ich kolejności).

Przykład

Wejście:
6
834590 1
834590 2
834590 3
834590 4
834590 5
834590 6
Wyjście:
9
90
890
8590
84590
834590

Dodane przez:Piotr Kąkol
Data dodania:2015-04-25
Limit czasu wykonania programu:0.200s-0.5s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.