Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_21_05 - Babki

Jaś i Małgosia, pozostawieni przez rodziców w lesie, po trzydniowej tułaczce dotarli do przepięknej chatki zbudowanej z różnych smakołyków. Głodne rodzeństwo postanowiło zjeść domek. Niestety nasi bohaterowie zaczęli kłócić się o to, które z nich skonsumuje najsmaczniejsze kawałki. Ponieważ nie mogli dojść do porozumienia, postanowili zagrać w grę, której zwycięzca je wszystko na co tylko ma ochotę. Zasady gry są następujące:

  • Na stoliku stoi rządek n babek.
  • Jaś i Małgosia wykonują ruchy na przemian.
  • W każdym ruchu gracz musi zabrać z rządku dokładnie k sąsiadujących ze sobą babek.
  • Grę przegrywa ten gracz, który nie może wykonać ruchu.
  • Pierwszy ruch wykonuje Małgosia

Odpowiedz na pytanie, które z dzieci wygra grę przy założeniu, że obydwoje grają optymalnie?

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajduje się jedna liczba całkowita t ∈ [1;1275] określająca liczbę zestawów danych. W kolejnych t liniach znajdują się zestawy danych. Każdy zestaw składa się z dwóch liczb całkowitych n ∈ [1;50] i k ∈ [1;n] opisanych w treści zadania.

Wyjście

Dla każdego zestawu danych należy w osobnej linii wypisać literę M jeżeli grę wygra Małgosia albo J w przeciwnym wypadku.

Przykład

Wejście

2
5 2
5 3

Wyjście

J
M

Wyjaśnienie do przykładu

W pierwszym przypadku Małgosia po swoim ruchu pozostawi na stole 3 babki, a zatem niezależnie od ich ustawienia musi przegrać gdyż Jaś zabierze 2 z nich.

W drugim teście już po pierwszym ruchu pozostaną 2 babki zamiast wymaganych 3 i tutaj Małgosia wygrywa.


Dodane przez:Maciej Boniecki
Data dodania:2015-03-06
Limit czasu wykonania programu:0.5s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU JS-MONKEY
Pochodzenie:ALGOLIGA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.