Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_21_03 - Bank

Janusz znalazł poważną lukę w bankowości internetowej banku, w którym ma konto. Jest on w stanie modyfikować listę ostatnich 2×n-1 operacji. Dokładniej rzecz ujmując Janusz może zmienić typ dokładnie n wybranych z listy operacji. Zmiana typu polega na zamianie wypłaty na wpłatę i vice versa. Dodatkowo wyboru i zamiany n operacji Janusz może dokonywać wiele razy. Nasz bohater zastanawia się teraz jakie maksymalne saldo ostatnich 2×n-1 operacji mógłby uzyskać wykorzystując znalezioną przez siebie lukę?

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajduje się jedna liczba całkowita n ∈ [1;500] określająca liczbę operacji jakie Janusz może zmienić za każdym razem. W kolejnej linii znajduje się 2×n-1 liczb całkowitych opisujących operacje bankowe. Ujemna liczba oznacza wypłatę pieniędzy z rachunku bankowego, zaś liczba dodatnia wpłatę. Wartość bezwzględna każdej z podanych kwot nie przekracza 104. Żadna z kwot nie jest równa 0.

Wyjście

Na wyjściu należy wypisać maksymalne saldo ostatnich 2×n-1 operacji jakie Janusz mógłby uzyskać gdyby wykorzystał znaleziony błąd.

Przykład #1

Wejście

2
-400 -1000 -900

Wyjście

1500

Przykład #2

Wejście

2
500 -100 -5000

Wyjście

5600

Przykład #3

Wejście

5
-100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100

Wyjście

900

Wyjaśnienie do przykładu

Oto kolejne zamiany. W każdym kroku pogrubione zostały operacje, które uległy zmianie:

  1. -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100
  2. 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100
  3. 100 100 100 100 -100 100 100 100 100
  4. 100 100 100 -100 -100 -100 -100 -100 -100
  5. 100 100 -100 100 100 100 100 -100 -100
  6. 100 100 100 -100 -100 100 100 100 100
  7. 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 -100
  8. 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Dodane przez:Maciej Boniecki
Data dodania:2015-03-06
Limit czasu wykonania programu:0.5s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU JS-MONKEY
Pochodzenie:ALGOLIGA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.