Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_21_01 - Metro

Powróćmy na chwilę do miasta opisanego w zadaniu Demonstracja 2. Jego władze, po wielu latach budowy, w końcu szykują się do otwarcia drugiej linii metra. Wybudowany już został tunel, którego przekrój ma kształt okręgu o promieniu r mm. Wewnątrz tunelu znajduje się płaska powierzchnia (cięciwa okręgu) o szerokości 2×c mm, na której ułożono tory. Miasto zakupiło również pociągi. Niestety tu pojawił się drobny problem, a mianowicie nikt nie zadał sobie trudu żeby sprawdzić czy pociąg w ogóle zmieści się w tunelu. Wiadomo, że przekrój kolejki można w uproszczeniu określić jako prostokąt o szerokości 2×w mm i wysokości h mm, na którym znajduje się półokrąg o promieniu w mm. Żeby pociąg zmieścił się w tunelu musi być węższy od powierzchni, na której ułożono tory oraz nie stykać się z sufitem tunelu.

Przekrój tunelu

Odpowiedz na pytanie czy po raz kolejny władze miasta miały szczęście i pociąg zmieści się w tunelu?

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajduje się jedna liczba całkowita t ∈ [1;105] określająca liczbę zestawów danych. W kolejnych t liniach znajdują się zestawy danych. Każdy zestaw składa się z czterech liczb całkowitych: r ∈ [1000;4000], c ∈ [1000;r], w ∈ [1000;2000] i h ∈ [1500;3000] opisanych w treści zadania.

Wyjście

Dla każdego zestawu danych należy w osobnej linii wypisać TAK jeżeli pociąg zmieści się w tunelu albo NIE w przeciwnym wypadku.

Przykład

Wejście

2
2500 2000 1500 2000
2500 2500 1500 2000

Wyjście

TAK
NIE

Dodane przez:Maciej Boniecki
Data dodania:2015-03-06
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU JS-MONKEY
Pochodzenie:ALGOLIGA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.