Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_20_12 - Klucz

Klucz

Jasiu jest głównym klucznikiem banku, ma dostęp do wszystkich ważnych pomieszczeń i musi znać na pamięć wszystkie ważne klucze otwierające sejfy. Dzisiaj poproszono go, aby otworzył bardzo ważną skrzynkę depozytową. Niestety klucz złożony z ciągu liter, który Jasiu wprowadza, nie pasuje. W takim przypadku Jasiu może skorzystać ze wskazówki. Każdy klucz ma wskazówkę i Jasiu trzyma je także pod kluczem. Oto wskazówka jaką zapisał Jasiu dla tego klucza:

Klucz jest najkrótszym ciągiem liter, który zawiera wszystkie czterowyrazowe wariacje z powtórzeniami czterech liter A, B, C, D i jednocześnie jest leksykograficznie najmniejszy w porządku alfabetycznym.

Ty, jako główny analityk banku, zostałeś wyznaczony i musisz pomóc Jasiowi w odtworzeniu klucza.

Wejście
Brak

Wyjście
Ciąg złożony z wielkich liter A, B, C, D, który jest kluczem do otworzenia skrzynki depozytowej.


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2014-12-17
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:ALGOLIGA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.