Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_20_03 - Trening biegowy

Trening biegowy

Jasiu rozpoczął nowy sezon biegowy, nowe buty są, pulsometr i zegarek jest, nic tylko biegać. Niestety podczas ostatniego treningu zegarek Jasia uległ drobnemu uszkodzeniu i nie pokazuje średniego tempa biegu, a każdy szanujący się biegacz nie może pozwolić sobie na taki dyskomfort. Znając długość trasy i czas biegu, pomóż Jasiowi i oblicz średnie tempo biegu treningu.

Wejście
W pierwszym wierszu wejścia znajduje się liczba przypadków testowych d (1 ≤ d ≤ 1000). Każdy przypadek opisany jest w osobnym wierszu, na który składa się liczba całkowita n (3 ≤ n ≤ 20000) oznaczająca długość trasy biegu w metrach oraz czas podany w formacie GG:MM:SS, gdzie 0 ≤ GG ≤ 2, 0 ≤ MM ≤ 59, 0 ≤ SS ≤ 59.

Wyjście
Dla każdego przypadku testowego należy podać średnie tempo biegu w min/km w formacie M:SS. Każdą część ułamkową sekundy należy zaokrąglić do pełnej sekundy, dla 0.5 i więcej w górę, w przeciwnym razie w dół.

Przykład

Wejście
3
1200 00:06:09
6000 00:30:02
10000 00:53:27

Wyjście
5:08
5:00
5:21


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2014-12-17
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:ALGOLIGA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.