Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_20_01 - Alfabet Morse'a

Alfabet Morse'a

Napisz program, który dokona konwersji ciągu liter na kod alfabetu Morse'a.

A .-
B -...
C -.-.
D -..
E .
F .-..
G --.
H ....
I ..
J .---
K -.-
L ..-.
M --
N -.
O ---
P .--.
Q --.-
R .-.
S ...
T -
U ..-
V ...-
W .--
X -..-
Y -.--
Z --..

Wejście
Wejście składa się z nieznanej liczby wierszy (nie więcej niż 100), w każdym wierszu znajduje się ciąg złożony z małych i wielkich liter alfabetu łacińskiego [a-zA-Z] oraz znaku spacji. Długość każdego ciągu nie przekracza 1000 znaków.

Wyjście
Zamieniony tekst na kod alfabetu Morse'a. Po każdej literze należy wstawić pojedynczy znak ukośnika /, spację zamieniamy na pojedynczy znak /.

Przykład

Wejście
SOS
AlgoLiga to fajny konkurs

Wyjście
.../---/.../
.-/..-./--./---/..-./../--./.-//-/---//.-../.-/.---/-./-.--//-.-/---/-./-.-/..-/.-./.../


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2014-12-17
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.