Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_19_05 - Suchary

Tadeusz Drozda i Karol Strasburger od lat spierają się o to, który z nich opowiada lepsze dowcipy. W końcu udało im się znaleźć niezbyt sensowny sposób na rozstrzygnięcie sporu. Napisali książkę, w której zawarli n swoich najlepszych kawałów. Teraz będą się spotykać przez m dni. Każdego dnia będą czytać wszystkie dowcipy znajdujące się w księdze, w takiej kolejności w jakiej zostały w niej zapisane. Rozgrywkę danego dnia przegrywa ten z panów, który zaśmieje się jako pierwszy.

Twoim zadaniem jest napisanie programu, który na bazie notatek zapisanych przez Karola Strasburgera wyznaczy wyniki dla każdego z m dni.

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajduje się jedna liczba całkowita n (1 ≤ n ≤ 105) oznaczająca liczbę dowcipów zawartych w książce. W kolejnych n liniach znajdują się po dwie liczby całkowite ai oraz bi (0 ≤ ai, bi ≤ 109). Liczba ai określa, że Karol Strasburger zaśmieje się z i-tego kawału tylko wtedy, gdy jego poziom rozbawienia danego dnia będzie większy od ai. Analogicznie liczba bi oznacza, że Tadeusz Drozda będzie pękał ze śmiechu z i-tego dowcipu jeżeli jego poziom rozbawienia w danym dniu przekroczy bi. W kolejnej linii znajduje się jedna liczba całkowita m (1 ≤ m ≤ 105) określająca liczbę dni rozgrywki. W każdej z kolejnych m linii znajdują się dwie liczby cj oraz dj (0 ≤ cj, dj ≤ 109) oznaczające odpowiednio poziom rozbawienia Karola Strasburgera oraz poziom rozbawienia Tadeusza Drozdy w j-tym dniu.

Wyjście

Dla każdego z m dni wypisz w osobnej linii jeden z trzech możliwych wyników: Karol jeżeli rozgrywkę tego dnia wygrał Karol Strasburger, Tadeusz jeżeli rozgrywkę tego dnia wygrał Tadeusza Drozda albo Remis w pozostałych przypadkach.

Przykład

Wejście

3
5 4
1 2
2 2
5
6 4
1 9
6 6
4 5
5 2

Wyjście

Tadeusz
Karol
Remis
Karol
Tadeusz

Dodane przez:Maciej Boniecki
Data dodania:2014-11-27
Limit czasu wykonania programu:0.5s-1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:ALGOLIGA

ukryj komentarze
2016-11-02 19:12:46
Chyba są za niskie czasy, żeby w program w Javie przeszedł.
2015-04-10 21:59:14 anonimowy
Zacząłem w grudniu. Pod koniec. Zamotałem się w czymś - nie chcę pisać w czym, bo może ktoś nie chce dostać gotowca :) Stwierdziłem, że wrócę do tego później. Mamy kwiecień - AC a dodatkowo byłem w szoku, że tak tragicznie formatowałem kod :D Powiem więcej. AC w niecałych 5 minut :D

Ostatnio edytowany: 2015-04-10 22:00:27
2014-12-30 19:51:58 Loginus Lagonow
Aha-odwrotnie zrozumiałem treść zadania -- że to kawał ma być śmieszniejszy od poziomu rozbawienia .
2014-12-30 18:07:07 Witold D³ugosz
Pierwszego dnia Karola rozbawi już pierwszy dowcip, bo poziom rozbawienia =6 > a1=5
2014-12-30 17:24:24 Loginus Lagonow
Czy dane przykładowe sa prawidłowe ??
W pierwszym przypadku testowy powinien byc remis bo żaden kawał nie rozbawił ( żadne ai nie było większe od c1 , oraz żadne bi nie było wieksze od d1 ) - a więc pierwszego dnia powinien być remis .

Chyba że to zdanie :
" bi oznacza, że Tadeusz Drozda będzie pękał ze śmiechu z i-tego dowcipu jeżeli jego poziom rozbawienia w danym dniu przekroczy bi"
- trzeba rozumieć jako bi większe lub równe dj .
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.