Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_19_03 - Franek doodler

Szef wysłał Franka na bardzo ważne szkolenie pod tytułem "Rozliczne aspekty alternatywnych metod translokowania przesyłek". Tematyka wykładu i sposób w jaki prelegent go prowadził, szybko doprowadziły do tego, że Franek mimowolnie zaczął rysować na kartce papieru w kratkę. Najczęściej wychodziły mu prostokąty różnych rozmiarów i różnie zorientowane, ale o bokach biegnących wzdłuż linii kratkowanego papieru. W pewnej chwili w głowie Franka pojawiło się pytanie: Ile takich różnych prostokątów o polu nie przekraczającym pewnej ustalonej wartości można narysować? Pomóż mu znaleźć rozwiązanie tego problemu (znalezienie kartki odpowiednio dużego rozmiaru nie jest oczywiście dla Franka problemem).

Wejście

W pierwszej linii liczba przypadków testowych t (t ≤ 50).

W każdej z kolejnych t linii, jedna liczba całkowita n (1n1012) oznaczająca maksymalne pole (wyrażone w kratkach) jakie może mieć narysowany prostokąt.

Wyjście

Dla każdego przypadku testowego, w osobnej linii, jedna liczba całkowita oznaczająca liczbę możliwych prostokątów, których pole nie przekracza danej wartości n, a długości boków wyrażają się liczbami naturalnymi.

Przykład

Wejście:
3
2
4
9 Wyjście: 3
8
23 

Dodane przez:Witold Długosz
Data dodania:2014-11-27
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:ALGOLIGA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.