Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_18_08 - Mnożenie przez 11

Dla każdej podanej liczby, należy ją pomnożyć przez 11, a następnie wypisać na wyjście. Proste? Tak. Gdzie jest więc haczyk? Nie możesz wykorzystać w kodzie żadnego z poniższych znaków:

{ } [ ] # w U 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ' " ; & | ^ ! ~

...oraz "cl" i "dl" (bez cudzysłowu).

Co więcej, nie możesz napisać programu w Brainf*cku, ale wyłącznie w C++! Ostatnim utrudnieniem jest zakaz wykorzystania białych znaków, oprócz jednego znaku '\n' na cały kod (bez Windowsowego '\r').

Wejście

Wejście składa się nieokreślonej liczby testów. Każdy test składa się z jednej linii zawierającej liczbę naturalną x (x < 1019).

Wyjście

Dla każdego testu wartość x*11. Wynik mieści się w 64-bitowej zmiennej.

Przykład

Wejście:
3
5
1

Wyjście:
33
55
11

Dodane przez:Piotr Kąkol
Data dodania:2014-08-29
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:CPP
Pochodzenie:ALGOLIGA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.