Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_18_07 - Automat

Zadanie to polega na napisaniu automatu dla języka regularnego L = { anbn : 1 ≤ n ≤ 50 }. Aby uczynić ten prosty problem nieco ciekawszym, rozwiązania można nadsyłać jedynie w prostym języku jakim jest BF.

Wejście

Wejście składa się z jednego słowa nad alfabetem złożonym z małych liter alfabetu angielskiego, o długości co najwyżej 100 znaków. Po nim następuje znak końca linii: '\n' (ASCII 10).

Wyjście

Na wyjście należy wypisać cyfrę 0, jeśli podane słowo nie należy do języka L, lub 1 w przeciwnym przypadku.

 

Przykład 1

Wejście
acb
Wyjście
0

Przykład 2

Wejście
aabb

Wyjście
1

Przykład 3

Wejście
aab

Wyjście
0

 


Dodane przez:Adam Bąk
Data dodania:2014-08-29
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:BF
Pochodzenie:ALGOLIGA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.