Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_18_06 - Dyskryminacja trójkątów

Uwaga: W tym zadaniu limit pamięci to 32 MB.

Bitriusz jest bardzo wrażliwym i empatycznym nastolatkiem. Przykro mu z powodu całej nietolerancji, która panuje w świecie matematyki. Jak wiadomo, szczególnie szykanowane są trójkąty zdegenerowane. Stan psychiczny Bitriusza pogorszył się po obejrzeniu ostatnich bitomości. Rodzice postanowili go pocieszyć tłumacząc, że trójkątów zdegenerowanych jest niewiele i są większe problemy w świecie matematyki, którymi należy zająć się wcześniej. Bitriusz nie chciał uwierzyć rodzicom i postanowił poprosić Cię o pomoc w obliczeniu ilości trójkątów zdegenrowanych dla danego zestawu boków.

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajduje się liczba testów t (0 < t ≤ 1000). Każdy test składa się z dwóch linii. Nawet ostatni. Pierwsza zawiera jedną liczbę naturalną n (n ≤ 104). Druga natomiast składa się z n dodatnich liczb całkowitych rozdzielonych spacjami, będących długościami boków, z których można zbudować trójkąty. Liczby te nie przekraczają 231.

Wyjście

Dla każdego testu jedna liczba, będąca ilością trójkątów zdegenerowanych, które można zbudować z danego zestawu boków.

Przykład

Wejście:
2
6
1 1 2 2 3 3
6
6 5 4 3 2 1

Wyjście:
10
6

Dodane przez:Piotr Kąkol
Data dodania:2014-08-29
Limit czasu wykonania programu:1s-8s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:ALGOLIGA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.