Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_17_08 - Wskaźnik szczęśliwości

szczescieWskaźnik szczęśliwości to nic innego jak poziom zadowolenia pracowników w danej firmie. Pewnie myślisz, że zależy on od wysokości poborów - nic bardziej mylnego. zależy on od tego, jak bardzo płace pracowników są zróżnicowane. Załóżmy, że dwóch pracowników zarabia podobną kwotę, to tak naprawdę nikt z nich nie jest poszkodowany i każdy pracownik wie, że jest traktowany tak samo. Tu wskaźnik szczęśliwości jest bardzo wysoki. W firmie, w której jeden zarabia 1000 a inny 2500 wykonując tę samą pracę, wskaźnik szczęśliwości jest niższy nawet z tego względu, że ta druga osoba czuje się niedoceniona, natomiast pierwsza nie bardzo chce się bratać z kimś, kto tak mało zarabia. Twoim zadaniem jest znalezienie firmy, w której wskaźnik szczęśliwości jest najwyższy.

Wejście

W pierwszym wierszu liczba t określająca ilość firm do przebadania (t < 10001).

Każda firma składa się z następujących informacji:

W pierwszym wierszu jest nazwa firmy złożona z wielkich liter języka łacińskiego nie dłuższa niż 20 znaków.

W drugim wierszu jedna liczba naturalna dodatnia n nie większa niż 10000 określająca liczbę pracowników w firmie.

W trzecim wierszu n liczb całkowitych z zakresu [1..20000] określających zarobki kolejnych pracowników.

Wyjście

Należy wypisać nazwę firmy, w której wskaźnik szczęśliwości jest najwyższy. Jeśli jest kilka takich firm, to wypisujemy je w osobnych wierszach w porządku leksykograficznym.

A jaki jest twój wskaźnik szczęśliwości?

Przykład

Wejście:
4
FRAKTAX
4
2000 2000 1000 1000 
BARTEX
4
1000 2000 5000 7000 
ROLEX
4
4000 3000 3000 3000 
POLEX
3
1000 1000 1000 


Wyjście:
POLEX

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2014-07-01
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:ALGOLIGA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.