Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_17_05 - Ogród Jasia II

Ogród Jasia II


    Jasiu także i w tym roku ma piękny ogród pełen różnobarwnych kwiatów. Do tej pory część kwiatów w ogrodzie nawadniał zraszacz, a część Jasiu podlewał konewką. W tym roku postanowił, że sam zrobi zraszacz, który swoim zasięgiem będzie obejmował wszystkie kwiaty w ogrodzie. Ponieważ Jasiu nie lubi marnować wody, zraszacz musi mieć jak najmniejszy promień zasięgu, pozwalający nawadniać wszystkie kwiaty. Znając współrzędne wszystkich kwiatów w ogrodzie, pomóż Jasiowi i oblicz promień działania zraszacza.
Wejście
W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita n (2 ≤ n ≤ 1000), oznaczająca liczbę kwiatów w ogrodzie. Dalej w n wierszach podane są współrzędne kwiatów, w każdym wierszu dwie liczby całkowite x, y (-104 < x, y < 104). Należy założyć, że żadne dwa kwiaty nie rosną w tym samym miejscu.

Wyjście
Na wyjściu należy wypisać najmniejszy promień zasięgu zraszacza, z dokładnością do co najmniej dwóch miejsc po przecinku, który umiejscowiony w odpowiednim miejscu będzie nawadniał wszystkie kwiaty w ogrodzie.

Przykład

Wejście
14
1 3
1 4
2 2
3 1
6 1
7 2
2 5
3 6
4 4
5 3
6 6
7 5
8 3
8 4

Wyjście
3.54

Rysunek do przykładu.
ogród Jasia


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2014-07-01
Limit czasu wykonania programu:1s-2s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:ALGOLIGA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.