Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_17_03 - Wstążki

Wstążki


Jasiu przygotowuje przyjęcie weselne, a jak jest wesele, to nie może zabraknąć balonów. Balony już są, teraz trzeba je nadmuchać i powiązać wstążkami. Panna młoda zażyczyła sobie, aby wszystkie wstążki były równej długości i możliwie najdłuższe. Jasiu zna długości wszystkich wstążek zawiniętych na szpulach i potrafi je przyciąć z dokładnością do centymetra, pod warunkiem, że wie na jak długie odcinki ma ciąć. Pomóż Jasiowi i napisz program, który wyznaczy maksymalną możliwą długość wstążki, która może być uzyskana z dostępnych długości tak, aby otrzymać określoną liczbę potrzebnych wstążek.Wejście
W pierwszym wierszu wejścia znajduje się liczba przypadków testowych d (1 ≤ d ≤ 100). Dla każdego przypadku testowego w pierwszym wierszu znajdują się dwie liczby całkowite n i k (1 ≤ n, k ≤ 104), gdzie n oznacza liczbę szpul ze wstążkami, a k oznacza liczbę balonów. Kolejne n wierszy zawiera pojedynczą liczbę r oznaczającą długość każdej wstążki na szpuli, wyrażoną w metrach i zapisaną z dokładnością do centymetra (0.01 ≤ r ≤ 1000.00).

Wyjście
Dla każdego przypadku testowego należy wypisać maksymalną długość wstążki w metrach z dokładnością do centymetrów (dwie cyfry po przecinku), jaką może Jasiu wyciąć z dostępnych wstążek tak, aby uzyskać wskazaną liczbę potrzebną do zawiązania balonów. Jeżeli wycięcie określonej liczby odcinków wstążki, tak, aby każda miała przynajmniej 1 centymetr długości jest niemożliwe, należy wypisać słowo NIE.


Przykład

Wejście
2
2 5
4.00
5.00
3 2
1.00
3.00
2.03

Wyjście
1.66
2.03


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2014-07-01
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:ALGOLIGA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.