Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_16_08 - Gra w wieże po raz drugi

Antek i Basia postanowili znowu wykorzystać swoje ulubione klocki w jakiś ciekawy sposób (tak jak to zrobili już kiedyś). Dzieci wymyśliły nową grę o następujących zasadach.

Z klocków w dwóch kolorach (weźmy dla przykładu czerwone i zielone) ustawiamy dużo wież. Każdy z dwóch graczy jest właścicielem klocków w jednym kolorze. Ruch polega na usunięciu z jednej z wież klocka w swoim kolorze wraz z wszystkimi klockami leżącymi powyżej. Gracze wykonują ruchy na zmianę, a ten, kto nie może już wykonać ruchu - przegrywa.

Wiedząc jak zbudowane są wieże, kto zaczyna i jakim gra kolorem, można przewidzieć wynik gry (zakładając oczywiście, że dzieci grają optymalnie). Napisz program, który rozwiąże opisany problem.

Wejście

W pierwszej linii liczba przypadków testowych (gier) t (t ≤ 1000).

Opis jednej gry przedstawia się następująco:
W pierwszej linii najpierw liczba wież k (1k ≤ 100), potem pierwsza litera imienia gracza rozpoczynającego grę ('A' lub 'B'), a następnie pierwsza litera koloru klocków, którymi gra ('C' lub 'Z').
W kolejnych k liniach ciągi złożone z liter 'c' i 'z' opisujące budowę poszczególnych wież ('c' - klocek czerwony, 'z' - klocek zielony) zaczynając od podstawy. Wysokość pojedynczej wieży wynosi od 1 do 64 klocków.

Wyjście

Dla każdego przypadku testowego, w osobnej linii, imię dziecka, które wygra.

Przykład

Wejście:
3
1 B Z
czczz
3 A Z
zzc
cz
czzz
2 A C
zzc
ccz

Wyjście:
Antek
Antek
Basia

Dodane przez:Witold Długosz
Data dodania:2014-05-22
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:ALGOLIGA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.