Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_16_03 - Liczby własne

DEFINICJE:

Jeśli do pewnej liczby naturalnej N dodamy sumę jej cyfr, to otrzymamy nową liczbę M. Liczbę N nazywamy generatorem liczby M.

Liczbę, która nie ma generatora nazywamy liczbą własną.

PROBLEM:

Ile liczb własnych znajduje się w danym przedziale [a,b]? 

ZADANIE:

Napisz program, który rozwiąże powyższy problem.

Wejście

W pierwszej linii liczba testów t (1 ≤ 10).

Następnie t linii zawierających dwie liczby naturalne a i b (1ab9·1018; ba106) oznaczające końce badanego przedziału.

Wyjście

Dla każdego testu w osobnej linii jedna liczba oznaczająca ile w danym przedziale znajduje się liczb własnych. 

Przykład

Wejście:
3
1 10
11 19
100 300
Wyjście:
5
0
20

Dodane przez:Witold Długosz
Data dodania:2014-05-22
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:ALGOLIGA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.