Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_13_10 - To zadanie jest łatwe!

Jak to mówią "Reklama dźwignią handlu!". Skoro tu jesteś, to przemówiła do ciebie nazwa zadania i masz nadzieję, że jest ona prawdziwa. Niestety, reklamy i spoty nie zawsze mówią prawdę i często czujemy się oszukani przez system. Czytając to zastanawiasz się, czy autor jest uczciwy i rzeczywiście umieścił łatwe zadanie, czy tylko chciał, aby ilość odwiedzin tej strony była większa? Przekonaj się sam czytając treść zadania:

Sprawdź, czy istnieje taki podciąg (niekoniecznie spójny) pierwszego ciągu, który jest równoważny drugiemu ciągowi.

Wejście

W pierwszym wierszu liczba t określająca ilość zestawów danych, gdzie t < 105.

Każdy zestaw składa się z dwóch ciągów wielkich liter języka łacińskiego. Każdy ciąg ma co najmniej jeden i co najwyżej 103 znaków.

Wyjście

Dla każdego zestawu wypisz "Tak", jeśli z pierwszego ciągu można wybrać taki podciąg, który jest równy drugiemu ciągowi lub napis "Nie" w przeciwnym wypadku.

Przykład

Wejście:
4
ALGOLIGA GOLA
LATWEZADANIE LATANIE
SSAK KAS
ALAMA ALAMAKOTA

Wyjście:
Tak
Tak
Nie
Nie

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2013-11-16
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.