Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_13_09 - Sinusoida

Trygonometria to ulubiony dział Jasia. Nauczyciel Bitold Bajtowicz właśnie przedstawił uczniom wykresy funkcji trygonometrycznych, między innymi funkcję sinus. Na lekcji uczniowie rozwiązywali mniej lub bardziej skomplikowane równania trygonometryczne. Jako zadanie dodatkowe, profesor Bajtowicz poprosił uczniów, aby podali liczbę rozwiązań następującego układu równań:

układ równań

Jasiu już dawno je rozwiązał, ale chciałby zweryfikować swoje wyniki i poprosił ciebie, jako dobrego kolegę i utalentowanego programistę, abyś napisał program, który poda wyniki do zadania.

 

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba t określająca ilość zestawów danych.

Dla każdego zestawu trzy liczby: a, b (całkowite) i m (rzeczywiste), gdzie ab  takie, że |a| ≤ 109, |b| ≤ 109 oraz m podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wyjście

Dla każdego zestawu danych jedna liczba określająca ilość rozwiązań układu równań.

Przykład

Wejście:
2
-2 2 0.50
-2 2 2.00
Wyjście:
4
0

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2013-11-16
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.