Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_13_06 - Problem ośmiu hetmanów

Problem ośmiu hetmanów

Na podstawie aktualnej sytuacji na szachownicy 8×8, rozstaw za pomocą minimalnej liczby ruchów (zgodnych z zasadami gry w szachy) osiem hetmanów tak, aby wzajemnie nie atakowały się.

Wejście
W pierwszym wierszu wejścia znajduje się liczba przypadków testowych n (n ≤ 500).
Każdy przypadek testowy to aktualna sytuacja na planszy z ośmioma hetmanami, na którą składa się osiem wierszy po osiem znaków w każdym. Znak "." oznacza puste pole, znak "H" to pole zajęte przez hetmana. Pomiędzy przypadkami testowymi znajduje się jedna pusta linia.

Wyjście
Dla każdego przypadku testowego należy podać minimalną liczbę ruchów prowadzących do rozwiązania problemu.

Przykład

Wejście

2
......H.
...H....
.H......
....H...
.......H
H.......
..H.....
.....H..

H.......
.H......
..H.H...
........
...H..H.
.H......
........
...H....

Wyjście
0
6


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2013-11-16
Limit czasu wykonania programu:1s-2s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:ALGOLIGA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.