Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_13_02 - Prezenty

Prezenty


Kilka dni przed Wigilią lapońskie fabryki zakończyły produkcję zabawek, a elfy upchały wszystkie worki prezentami. Niestety wbrew zaleceniom Świętego Mikołaja w wielu workach niektóre prezenty powielają się. Mikołaj nakazał raz jeszcze przejrzeć wszystkie worki z prezentami i zamienić wszelkie powtarzające się prezenty w worku na inne. Elf kierownik posiadając wszystkie listy z indeksami zapakowanych prezentów zlecił napisanie programu, który usprawni pracę podopiecznych. Program powinien wczytać ciąg liczb reprezentujących indeksy zabawek i przeglądając od pierwszego do ostatniego wyrazu, podmienić tylko te wyrazy, które w ciągu już wystąpiły, na nowe o indeksie jak najmniejszym, ale nie występującym w całym ciągu. Jeśli w danym worku żaden prezent nie powtarza się, program powinien wypisać słowo OK.

Wejście
W pierwszym wierszu wejścia znajduje się liczba worków z prezentami d (1 ≤ d ≤ 100).
W kolejnych 2d wierszach, dla każdego z worków, w pierwszym wierszu podana jest liczba n prezentów w worku (1 ≤ n ≤ 104), w wierszu drugim podany jest ciąg n liczb ai ( 1 ≤ ai ≤ 106) reprezentujący indeksy zabawek w worku.

Wyjście
Na wyjściu w d wierszach należy wypisać albo słowo OK, jeśli w danym worku wszystkie prezenty są różne, albo poprawiony ciąg zgodny z wytycznymi Elfa kierownika.


Przykład

Wejście
3
10
4 1 5 5 1 4 6 4 13 4
10
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
5
8 11 4 2 28

Wyjście
4 1 5 2 3 7 6 8 13 9
7 1 2 3 4 5 6 8 9 10
OK


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2013-11-16
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:ALGOLIGA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.