Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_13_01 - Karciana sztuczka

Karciana sztuczka

- Jasiu - woła Stasiu - mam dla Ciebie łamigłówkę!
- Super, lubię łamigłówki.
- Popatrz, mam tu siedem kart ponumerowanych od 1 do 7. Układam je na stosie w takiej oto kolejności: 1 6 2 5 3 7 4. A teraz zobacz co się będzie działo. Odwracam całą talię i pierwszą kartę z góry wykładam odkrytą na stół, jest to karta z numerem 1, drugą kartę wkładam na spód talii, trzecią na stół, czwartą na spód i tak dalej. W ten sposób na stole pojawiają się karty ułożone rosnąco.
- Fajne, ale gdzie ta łamigłówka?
- Zrób to samo dla n kart.

Wejście
W pierwszym wierszu wejścia znajduje się liczba całkowita d (1 ≤ d ≤ 100) oznaczająca liczbę przypadków testowych. W kolejnych d wierszach - liczba n kart (2 ≤ n ≤ 5 · 105).
Dla danych wejściowych zachodzi dodatkowo warunek: d · max(n) ≤ 106).

Wyjście
Dla każdego przypadku testowego w osobnym wierszu należy podać ciąg liczb oddzielonych znakiem spacji w takiej kolejności, aby po wyłożeniu kart na stół, zgodnie z zasadą "pierwsza na stół, druga pod spód" aż do wyczerpania się kart, leżały one w kolejności od 1 do n.

Przykład

Wejście
2
5
8

Wyjście
1 5 2 4 3
1 5 2 7 3 6 4 8


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2013-11-16
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:ALGOLIGA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.