Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_12_04 - Konkatenacja liczb

Dla danych n liczb znajdź największą możliwą liczbę będącą ich konkatenacją.

Wejście

Wejście składa się z liczby testów t (t < 1001). Pierwsza linia każdego testu zawiera liczbę n (0 < n ≤ 105) oznaczającą ilość liczb. Druga i ostatnia linia każdego testu zawiera n liczb z przedziału 0..2*109.

Wyjście

Dla każdego testu jedna liczba będąca maksymalną konkatenacją liczb z wejścia.

Przykład

Wejście:
3
3
1 2 3
5
23 645 561 532 315
6
925 5 235 923 553 9

Wyjście:
321
64556153231523
99259235553235

Dodane przez:Piotr Kąkol
Data dodania:2013-11-22
Limit czasu wykonania programu:1s-3s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
Pochodzenie:ALGOLIGA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.