Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_12_02 - Punkty w kole

Dla koła o danym promieniu r oraz środku o współrzędnych całkowitych znajdź liczbę punktów o współrzędnych całkowitych znajdujących się wewnątrz lub na brzegu tego koła.

Wejście

W pierwszej linii znajduje się liczba testów t (t ≤ 5000). Każdy test składa się z jednej liczby naturalnej r (0 < r ≤ 36963).

Wyjście

Dla każdego testu ilość punktów siatki układu współrzędnych w kole o promieniu r.

Przykład

Wejście:
1
1 Wyjście: 5

Ilustracja do przykładu

Punkty w kole


Dodane przez:Piotr Kąkol
Data dodania:2013-11-22
Limit czasu wykonania programu:1s-6s
Limit długości kodu źródłowego4096B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
Pochodzenie:ALGOLIGA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.