Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_11_07 - Enigma w wersji light

Dziadek Jasia, który jest bardzo mądry i dużo wie, opowiada wieczorami swojemu wnuczkowi o znanych polskich matematykach: Sierpińskim, Banachu, Ulamie i wielu innych. Dzisiaj Jaś dowiedział się od dziadka o tym, że dzięki pewnym trzem polskim naukowcom, w czasie II wojny światowej łamano szyfry niemieckiej maszyny zwanej Enigmą. Chodzi o Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego. Jasia tak zainteresowała ta historia, że postanowił w przyszłości zostać kryptologiem. Dziadek, gdy to usłyszał, zaproponował wnukowi, że zbuduje maszynę szyfrującą, za pomocą której będzie utajniał pewne wiadomości, a Jaś, próbując je odczytać, będzie mógł ćwiczyć się w łamaniu szyfrów.

Oto pierwszy tekst zaszyfrowany przez dziadka za pomocą jego maszyny:

PSYRICRA Z ZICBEEIJ SAUI

Szyfr nie był trudny, więc po chwili uśmiech pojawił się na twarzy Jasia i chłopiec odczytał wiadomość.

Ty z pewnością też nie masz problemu z odszyfrowaniem tej informacji, więc możesz teraz napisać dla Jasia program, który będzie automatycznie deszyfrowywał teksty przygotowane przez dziadka.

 

Wejście

Nieokreślona liczba linii z wiadomościami zaszyfrowanymi przez dziadka Jasia.
Wiadomości złożone są jedynie z wielkich liter angielskiego alfabetu oraz spacji.
Wiadomość w jednej linii ma co najmniej 1 znak i nie więcej niż 100 znaków.

Wyjście

Taka sama liczba linii jak na wejściu. W każdej z nich odszyfrowana wiadomość z danej linii wejściowej.

Przykład

Wejście:
LA AAMK TOA
OBEL K IOLELK
NEGIAMW W REJS IILHGT

UWAGA: Zadanie ma formę łamigłówki, dlatego celowo nie podano w treści dokładnej zależności pomiędzy danymi wejściowymi i wyjściowymi. Z tego samego powodu nie ma wyjścia dla przykładu. Szyfr trzeba złamać samodzielnie. :)


Dodane przez:Witold Długosz
Data dodania:2013-07-25
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:ALGOLIGA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.