Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_11_04 - Wieże z klocków

Jasio ma N klocków ułożonych w ciągu i ponumerowanych od 1 do N. Z tych klocków będzie układał wieże składające się z k klocków. Zastanawia się, jaka będzie różnica w wysokości między najwyższą a najniższą wieżą, jaką jest w stanie ułożyć z klocków, od tego z numerem a do tego o numerze b w ciągu włącznie.

Wejście:

W pierwszej linii trzy liczby: - liczba klocków , - liczba klocków w budowanych wieżach, Q - liczba zapytań. ≤ 300000, ≤ min(N,10), ≤ 200000

W następnej linii N liczb: h1, h2, h3, ..., hn - wysokości poszczególnych klocków  109

W następnych Q liniach dwie liczby a (1 ≤ a, b ≤ N;  a+k-1 ≤ b)

Wyjście:

Należy w kolejnych liniach wypisać Q liczb, które są odpowiedziami na pytanie: jaką maksymalną różnicę wysokości da się osiągnąć dla poszczególnych przedziałów?

Przykład:

Wejście:
5 2 3
3 4 1 6 2
1 2
1 4
3 5
Wyjście:
0
6
5

Dodane przez:Marek Mystkowski
Data dodania:2013-07-25
Limit czasu wykonania programu:1s-4s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.