Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_10_12 - Żegnaj lato na rok

zagiel bieli- Jeszcze się tam żagiel bieli, chłopców, którzy odpłynęli..."-  cichutko i smętnie, mocno przy tym fałszując, podśpiewuje sobie pod nosem pani Maria Sędziospoj i tak naprawdę nikt nie wie dlaczego. Możliwe, że tak naprawdę pani Profesor wspomina, coroczną wakacyjną pracę na obozach żeglarskich i wszystkich adeptów żeglarstwa, którzy "wypłynęli" z jej rąk. W każdym razie pani Maria znowu przygotowała swoje wcześniejsze, dobrze znane, lekko tylko zmienione zadanie.

Oto to zadanie: Ile liczb naturalnych z podanego przedziału [sp, sk], jest podzielnych przez co najmniej jedną z trzech podanych liczb a, b lub c?

 

 

Wejście

Najpierw, w pierwszej linii trzy liczby całkowite 0 < a, b, c < 231.
Potem nieokreślona ilość zapytań, par liczb całkowitych 0 < sp ≤ sk < 231 (każda para w nowej linii), które określają początek i koniec przedziału.

Wyjście

Dla każdego podanego przedziału podać w oddzielnej linii wynik, liczbę będącą odpowiedzią na pytanie.

Przykład

Wejście:
3 5 7
1 2
1 3
3 5
1 100
Wyjście:
0
1
2
55

Dodane przez:narbej
Data dodania:2013-09-11
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:ALGOLIGA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.