Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_10_02 - Calkowanie

calkaRysunek po prawej przedstawia kwadrat o boku a. Narysowano cztery łuki o środkach w punktach A,B,C,D oraz promieniu a. Łuk o środku w punkcie A zaczyna się w punkcie B oraz kończy w punkcie D. Pozostałe łuki narysowane są w podobny sposób. Powstały obszary o trzech różnych kształtach, wyróżnione tłem na rysunku. Twoim zadaniem jest ustalenie łącznych pól tych obszarów.

 

Wejście

Wejście składa się z nieokreślonej liczby testów. Każdy test to liczba rzeczywista 0<=a<=1000.

Wyjście

Dla każdego testu z wejścia należy wypisać odpowiedź w oddzielnej linii. Odpowiedzią są trzy liczby rzeczywiste, wypisane z dokładnością do trzech miejsc po kropce dziesiętnej. Pierwsza z nich to pole obszaru w paski, druga to całkowite pole kropkowanych obszarów, a trzecia - pole reszty figury (w kratkę).

Przykład

Wejście:
0.1
0.2
0.3

Wyjście: 0.003 0.005 0.002
0.013 0.020 0.007
0.028 0.046 0.016

Dodane przez:Adam Bąk
Data dodania:2013-09-11
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:ALGOLIGA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.