Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_10_01 - Sekretny kod

kodJasio wie, że sekretny kod na którym mu zależy jest nieujemną całkowitą liczbą n cyfrową. Kłopot w tym, że poznał tylko niektóre jej cyfry. Teraz nie wie, czy ma tracić czas na próbowanie wszystkich możliwych kodów, czy też potrwa to za długo i powinien jeszcze dokładniej poznać tę liczbę.

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajduje się liczba testów 0<t<=1000. Następnie każdy test w oddzielnej linii. Pojedynczy test składa się z liczby 0<n<=100 oraz, po spacji, ciągu n znaków z których każdy jest cyfrą, jeśli Jasio wie że w kodzie na danym miejscu stoi ta cyfra, lub znakiem zapytania, jeśli Jasio nie wie jaka cyfra stoi na danym miejscu w jego kodzie.

Wyjście

Dla każdego testu wynik w osobnej linii. Wynikiem jest liczba możliwych sekretnych kodów.

Przykład

Wejście:
2
3 12?
5 1?2?3

Wyjście: 10
100

Dodane przez:Adam Bąk
Data dodania:2013-09-11
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:ALGOLIGA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.