Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_09_09 - Klasyka 2

Do rozwiązania jest klasyczne zadanie. Dany jest tekst o długości n oraz wzorzec o długości m. Należy znaleźć liczbę wystąpień wzorca w tekście.
Tekst i wzorzec składają się z małych liter alfabetu łacińskiego. Dodatkowo w tekście i wzorcu może pojawić się pewna liczba symboli '?'. Uznajemy, że '?' dopasowuje się poprawnie do każdej litery (w tym do samego siebie).

Wejście

W pierwszej linii znajduje się liczba naturalna T (1<=T<=20) oznaczająca liczbę zestawów testowych. Następnie opisywane są kolejne zestawy.

Pojedynczy zestaw testowy zbudowany jest następująco:
- w pierwszej linii zapisany jest tekst o długości n (1<=n<=5*105) złożony z małych liter alfabetu łacińskiego i symboli '?',
- w drugiej linii zapisany jest wzorzec o długości m (1<=m<=n) złożony z małych liter alfabetu łacińskiego i symboli '?'.

Wyjście

Dla każdego zestawu testowego należy w osobnej linii wypisać liczbę wystąpień wzorca w tekście.

Przykład

Input:
5
aaaaabbb
ab
aaaaabbb
a?
aaaa
b
?a?aab?b
ab
????????
a? Output: 1
5
0
3
7

Dodane przez:Damian Straszak
Data dodania:2013-07-31
Limit czasu wykonania programu:1s-23s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.