Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_09_05 - Wycieczka 1

W tym zadaniu zakładamy, że Szwajcaria składa się z n miast i połączeń kolejowych pomiędzy nimi. Jakub posiada mapę połączeń kolejowych w Szwajcarii. Ma ona postać tabelki: na j-tej pozycji w i-tym wierszu pojawia się liczba 1 jeśli istnieje połączenie kolejowe z miasta i do j lub 0 jeśli takiego połączenia nie ma.
Jakub lubi jeździć pociągami, dlatego obliczył dla każdych dwóch miast i, j na ile sposóbów może się przemieścić z i do j wykonując dokładnie jedną przesiadkę. Twoim zadaniem jest zweryfikowanie jego obliczeń.

Wejście

W pierwszej linii znajduje się liczba naturalna T (1<=T<=20) oznaczająca liczbę zestawów testowych. Następnie opisywane są kolejne zestawy.

Pojedynczy zestaw testowy zbudowany jest następująco:
- w pierwszej linii znajduje się liczba miast n (1<=n<=100).
- w kolejnych n liniach znajduje się tabela połączeń kolejowych (w formacie opisanym w treści zadania),
- w kolejnych n liniach znajduje się tabela wyliczona przez Jakuba (w analogicznym formacie), można założyć że składa się ona z liczb całkowitych z zakresu [0,n].

Wyjście

Dla każdego zestawu testowego należy w osobnej linii wypisać "TAK" jeśli obliczone przez Jakuba wartości są poprawne lub "NIE" w przeciwnym przypadku.

Przykład

Input:
3
2
0 1
1 0
1 0
0 1
2
0 1
1 0
1 2
0 1
4
0 1 1 0
1 0 0 0
1 1 0 1
1 0 1 0
2 1 0 1
0 1 1 0
2 1 2 0
1 2 1 1 Output: TAK
NIE
TAK

Dodane przez:Damian Straszak
Data dodania:2013-07-29
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.