Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_09_01 - Wielomian 1

 

Dany wielomian p(x)= anxn + an-1xn-1 + ... + a0 o współczynnikach całkowitych. Należy znaleźć rozwiązanie równania p(x)=0 modulo 215.

Wejście

W pierwszej linii znajduje się liczba naturalna T (1<=T<=150) oznaczająca liczbę zestawów testowych. Następnie opisywane są kolejne zestawy.

Pojedynczy zestaw testowy zbudowany jest następująco:
- w pierwszej linii znajduje się liczba n (1<=n<=40) stopień wielomianu
- w drugiej linii znajduje się opis wielomianu, tj. ciąg a0 a1 a2 ... an (an != 0) liczb całkowitych z zakresu [-100,100].

Wyjście

Dla każdego zestawu testowego należy w osobnej linii wypisać dowolne rozwiązanie równania z przedziału [0,215). Gwarantuje się, że dane testowe będą tak dobrane, aby rozwiązanie istniało.

Przykład

Input:
2
1
2 1
2
-40 3 1 Output: 32766
5

Dodane przez:Damian Straszak
Data dodania:2013-07-20
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.